Begeleiding excellente leerlingen

Al een aantal jaren hanteren we binnen onze vereniging een signaleringsprotocol om excellente leerlingen te kunnen herkennen. Dit omdat we menen dat we deze doelgroep meer kunnen bieden dan dat we tot nu toe doen. Het ‘leren leren’ is voor kinderen die op gemakkelijke wijze de basisschool doorlopen van essentieel belang. Dikwijls worden ze op het VWO of Gymnasium pas écht uitgedaagd. In enkele gevallen leidt dit tot frustratie omdat het fouten maken een onbekend fenomeen is. Het afbreukrisico is in dit geval groot en vaak stromen deze leerlingen af naar een lager niveau. Wij willen dit graag voorkomen.

  Excellent?

  De definiëring van ‘excellent’ is niet zo eenvoudig. De lijn tussen getalenteerd en excellent is dun. De zogenoemde plusgroep, qua leerresultaten de beste leerlingen, bestaat uit ongeveer 20 procent van de gemiddelde groep. Gemiddeld spreek je van slechts 2,5 procent van excellente leerlingen. Kenmerken van een excellent kind zijn bijvoorbeeld;

  • snel van begrip.
  • kan grote denk- en leerstappen maken.
  • is een doorvrager.
  • heeft een brede algemene interesse.
  • is verbaal vaardiger dan leeftijdsgenoten.
  • heeft een origineel gevoel voor humor.
  • heeft een creatief denkvermogen.
  • denkt buiten de reguliere kaders. 

   Signalering

   Om de excellente kinderen te kunnen signaleren hanteren we met ingang van dit schooljaar het SiDi3-protocol. Dit protocol bestaat uit een reeks vragenlijsten waarbij er zoveel mogelijk informatie wordt verzameld over de leerlingen van een groep. Het kan zijn dat de meester of juf u vraagt een vragenlijst over uw kind in te vullen. Het invullen van de vragenlijst helpt de leerkracht bij het verzamelen van gegevens die van belang zijn voor het zo goed mogelijk begeleiden van uw kind. Excellent behoort in zo’n geval tot de mogelijkheid, maar het is gezien de zeldzaamheid waarschijnlijker dat uw kind tot de zogeheten plusgroep behoort.

    Aanbod

    Wanneer er sprake is van excellentie wordt het aanbod van de leerstof aangepast. Net als bij de plusgroep wordt de leerstof compacter gemaakt. Hierdoor wordt er tijd vrijgemaakt voor meer complexe opgaven, die nodig zijn om tot ontwikkeling te kunnen komen. Excellente leerlingen werken bij ons met Levelwerk. Dit is een methode die bestaat uit verrijkende activiteiten op het gebied van taal en lezen. Daarnaast kunnen er ook activiteiten zelf gekozen worden. Deze methode sluit aan bij de motivatie van de leerlingen en het oefent de metacognitieve en sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden.

     Plusklas

     Voor excellente leerlingen is het belangrijk dat ze leren met ontwikkelingsgelijken. Omdat hier vanwege de uitzonderlijkheid binnen de groep nauwelijks een mogelijkheid is, zijn er voor leerlingen van de midden-bovenbouw binnen de CBO NWF plusklassen opgezet. Een dagdeel per week worden er vanaf de herfstvakantie op projectmatige wijze lessen gegeven aan deze groep leerlingen.

      Meer informatie:

      Baukje Elzinga, directeur. b.elzinga@cbo-nwf.nl