Uitgelicht: Inspectiebezoek 11 februari

Afgelopen dinsdag was de inspectie bij ons op school in de persoon van mevrouw drs. Rijskamp. Het betrof een thematisch schoolbezoek met als titel: ‘Ruimte in meesterschap.’ Doel hiervan was om informatie op te halen over de relatie tussen strategisch HRM, werkbeleving en onderwijskwaliteit.

Het accent lag op het reflectiegesprek.

Over het algemeen zien zij een hoge kwaliteit van onderwijs op die scholen waar leraren, schoolleiders en bestuurders gericht zijn op continu verbeteren (Staat van het Onderwijs 2016-2017). Ze zien ook dat hier, vaak op teamniveau, actief gestuurd wordt op kwaliteit en dat dit gekoppeld wordt aan het strategisch HRM-beleid en het financiële beleid. Vaak zijn dit scholen waar leraren met plezier werken en minder last ervaren van een hoge werkdruk. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat strategisch HRM-beleid een van de bepalende factoren is in de werkbeleving.

Daarnaast valt dit onderzoek onder de afspraak om elke basisschool in Nederland tenminste een keer in de vier jaar te bezoeken. 

Het was een prettig en open gesprek waarvan op de website van de inspectie "zoek scholen" komt te staan dat de school bezocht is en welke onderwerpen er besproken zijn.

We kunnen weer vier jaar vooruit.

Kalender

17 februari
Voorjaarsvakantie
24 februari
Luizencontrole
11 maart
Juffendag
Overzicht Kalender

Dit zijn wij!

Bekijk hier het filmpje dat onze leerlingen maakten over de ontwikkelingen op de scholen van onze vereniging .

Schoolnieuws

Help Pake en Beppe de vakantie door!

Verenigingsnieuws

Omzetting van de rechtspersoon

Het bestuur geeft in 2020 uitvoering aan de oproep van de ledenvergadering 2019 om de rechtspersoon

Uit de media

Motoriek ontwikkelen

Kinderen ontwikkelen spelenderwijs hun motoriek. Lopen, pakken, draaien, springen, schrijven,