Uitgelicht: Himmeldei en Meivakantie

Morgen nog naar school voor de Himmeldei, waarbij we ervoor zorgen dat het dorp er weer spic en span komt uit te zien. Al het materiaal wordt door Omrin op school gebracht en de groepen gaan gezamenlijk het dorp in om rommel op te ruimen. Zo zorgen we er met elkaar voor dat de kinderen op een leuke manier bewust worden van hun omgeving.

Vrijdag start de meivakantie die duurt tot en met 5 mei. Op 6 mei starten de lessen weer en ook ons energieproject. Hier hoort u t.z.t. vast meer van van de kinderen.

Kalender

17 april
Afscheid groep 8 week later
22 mei
Schoolreisjes groep 1 tm 7
30 mei
Hemelvaartvakantie
Overzicht Kalender

Schoolnieuws

Actie Victory4all

Verenigingsnieuws

Vergadering RvT en GMR

Op 22 mei vergaderen de leden van de RvT en de GMR in cbs It Anker te Dronryp. Aanvang 19.45 uur.

Uit de media

Samenhang jeugdhulp onvoldoende

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer maakt zich zorgen over de hulp aan kwetsbare kinderen. Deze