Medezeggenschapsraad (M.R. en G.M.R.)

Onze school heeft net als alle andere scholen in Nederland een Medezeggenschapsraad (MR).

In onze MR zijn twee ouders vertegenwoordigd.
Er zijn ook twee teamleden vertegenwoordigd.

De MR praat en denkt mee over het beleid van de school, bijvoorbeeld over de schoolgids of het financiële schoolbeleid met als doel de betrokkenheid van ouders te vergroten.
De MR vergadert ongeveer één keer in de twee maanden.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Naast de MR is er binnen CBO Noardwest Fryslân een Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (G.M.R.). Daarin zitten vertegenwoordigers van de 17 CBO scholen. De leden van de GMR behartigen de belangen van de ouders/personeelsleden die hun kinderen/ werkzaamheden hebben binnen de vereniging CBO Noardwest Fryslân.

Voor informatie omtrent de GMR klik hier