13 februari, In de vakantie naar een museum?

Zie de flyer.


13 februari, Mobiele telefoons

Op CBS de Wizebeam is het niet toegestaan dat de leerlingen mobiele telefoons meenemen naar school.


13 februari, Zaalvoetbal o.l.v. het beweegteam

In de voorjaarsvakantie kunnen de leerlingen van groep 5 t/m 8 deelnemen aan het zaalvoetbaltoernooi. Voor verdere informatie zie de bijgevoegde flyer.


6 februari, Droge voeten tour in Woudagemaal

Zie de bijgevoegde flyer.


6 februari, Open dag 5 maart van 8.15 - 9.30 uur

De open dag is bedoeld voor iedereen die de school "in werking" wil zien. Dus niet alleen familie maar ook anderen kunnen een kijkje in de school te nemen. Van 8.15- 9.30 is iedereen van harte welkom. Later op de dag is niet mogelijk vanwege planning van activiteiten in het kader van het Impulsproject waarbij anderen dan de eigen leerkrachten betrokken zijn. Hierbij oefenen de kinderen alvast voor het 150 jr. bestaan en dat moet natuurlijk een verrassing blijven.


18 januari, Basketbal Kampioenen

16 januari zijn we met de kinderen van groep 8 en 2 jongens van groep 7 naar Sint Annaparochie gereden om daar mee te doen aan het jaarlijkse basketbaltoernooi voor de basisscholen en met succes!
De meisjes hebben hun drie poulewedstrijden allemaal gewonnen door goed samen te spelen en met heel veel inzet te spelen! Ze werden 1e in hun poule! Bij de huldiging kregen ze een spel voor in de klas.
Bij de jongens was het op het laatst heel spannend. We hadden twee wedstrijden gewonnen en één verloren evenals de Slotschool. Om een winnaar te krijgen moesten er shoot outs worden genomen. Na vijf shoot-outs was de stand nog 2-2. Pas bij de zevende bal bleken de jongens van Minnertsga de koelbloedigste te zijn en maakten we het beslissende punt! Een geweldige middag met 2 superteams!


17 januari, Preventieve opvoedondersteuning GGD

De GGD heeft een telefonisch spreekuur waar u elke dag terecht kunt met vragen over opvoeding en gedrag. Ouders en ook leerkrachten kunnen hier vragen stellen. Preventieve ondersteuning is een belangrijk middel om de opvoedcompetenties te versterken. Hierdoor kan in veel gevallen ernstiger psychosociale problematiek worden voorkomen. Het spreekuur is van maandag tot en met donderdag van 13.00 -15.00 uur. Op vrijdag van 9.00 - 11.00 uur. Telefoonnummer: 088 - 22 99 444.


15 januari, Pleinrenovatie

Dankzij subsidie van de provinsje Fryslân waren wij in de gelegenheid het voorplein te renoveren.

De kinderen zijn er erg blij mee en ook de buurtbewoners zijn er content mee.

De toegankelijkheid van het plein is vergroot door de ingang naar het midden te verplaatsen.

Naast nieuwe toestellen zijn alle tegels vernieuwd en is er kunstgras aangebracht op een zandlaag.

Daardoor is dit veilig voor de jeugd om erop te spelen.


5 december, Fout in de Adventskrant

De kerstviering van school begint om 18.30 uur op donderdag 20 december. In de adventskrant stond 19.00 uur. Dit is niet juist. Moet zijn 18.30 zoals op de kalender vermeld was.


31 oktober, Actie Victory4all

Volgende week, de week van 5 november start deze actie op alle scholen van CBO NW Fryslân. De kinderen krijgen in die week hier uitleg en lessen over en mogen nu alvast beginnen met het inzamelen van lege flessen op school om op die manier een mooi bedrag bij elkaar te sparen voor dit goede doel. Wilt u veel lege flessen aan uw kinderen meegeven?