12 juni, Algemene Ledenvergadering 19 juni

Volgende week woensdag is de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging CBO NW Fryslân. Alle ouders die lid zijn, zijn van harte welkom. Bijgevoegd de agenda. Verdere informatie over de vereniging is te vinden op de website.

https://www.cbo-nwf.nl/p/Ledeninformatie/cbo-nwf%7c88041ec5-af07-4f7a-aa54-aedda8c2adc6/ 

 


21 mei, Eindtoetsuitslagen groep 8 de Wizebeam oké!

Er kan vandaag verwarring en onrust onder ouders van groep 8 ontstaan door berichtgeving in de media. Dat is voor onze school echter niet nodig want het toetsadvies van de Centrale Eindtoets is juist en verandert niet. Dit geldt voor al onze leerlingen van groep 8. 

 

Vandaag communiceren de eindtoetsaanbieders van de eindtoetsen Route 8, IEP, DIA en AMN dat een deel van de leerlingen die recent hun eindtoets hebben gemaakt helaas een verkeerd toetsadvies heeft gekregen.

De toetsaanbieders stellen alles in het werk om de ontstane situatie zo snel mogelijk te corrigeren. Deze fout ontstond buiten de toetsaanbieders om door een verkeerde omzetting van toetsresultaten naar toetsadviezen.

Deze situatie is niet van toepassing op de toetsadviezen van leerlingen die de Centrale Eindtoets hebben gemaakt. Uw leerlingen hebben dus een correct toetsadvies gekregen.


17 april, Himmeldei en Meivakantie

Morgen nog naar school voor de Himmeldei, waarbij we ervoor zorgen dat het dorp er weer spic en span komt uit te zien. Al het materiaal wordt door Omrin op school gebracht en de groepen gaan gezamenlijk het dorp in om rommel op te ruimen. Zo zorgen we er met elkaar voor dat de kinderen op een leuke manier bewust worden van hun omgeving.

Vrijdag start de meivakantie die duurt tot en met 5 mei. Op 6 mei starten de lessen weer en ook ons energieproject. Hier hoort u t.z.t. vast meer van van de kinderen.


28 maart, Afscheidsavond groep 8 verplaatst!

Op de kalender staat het afscheid van groep 8 gepland op 3 juli. Omdat het dan dorpsfeest is en de school ouders en kinderen in de gelegenheid wil stellen om hieraan deel te nemen zouden we het afscheid van groep 8 een dag naar voren halen. Dit lukt ook niet omdat een aantal kinderen dan afscheid van de Plusklas heeft. We zijn met het MFA in overleg voor een nieuwe datum. Zodra die bekend is, melden we dat hier via Mijn school.


13 februari, Mobiele telefoons

Op CBS de Wizebeam is het niet toegestaan dat de leerlingen mobiele telefoons meenemen naar school.


17 januari, Preventieve opvoedondersteuning GGD

De GGD heeft een telefonisch spreekuur waar u elke dag terecht kunt met vragen over opvoeding en gedrag. Ouders en ook leerkrachten kunnen hier vragen stellen. Preventieve ondersteuning is een belangrijk middel om de opvoedcompetenties te versterken. Hierdoor kan in veel gevallen ernstiger psychosociale problematiek worden voorkomen. Het spreekuur is van maandag tot en met donderdag van 13.00 -15.00 uur. Op vrijdag van 9.00 - 11.00 uur. Telefoonnummer: 088 - 22 99 444.


5 december, Fout in de Adventskrant

De kerstviering van school begint om 18.30 uur op donderdag 20 december. In de adventskrant stond 19.00 uur. Dit is niet juist. Moet zijn 18.30 zoals op de kalender vermeld was.


31 oktober, Actie Victory4all

Volgende week, de week van 5 november start deze actie op alle scholen van CBO NW Fryslân. De kinderen krijgen in die week hier uitleg en lessen over en mogen nu alvast beginnen met het inzamelen van lege flessen op school om op die manier een mooi bedrag bij elkaar te sparen voor dit goede doel. Wilt u veel lege flessen aan uw kinderen meegeven?