12 februari, Peuteropvang nu ook op vrijdag open

Peuteropvang It Lytse Bosk, welke bij ons in school gevestigd is, is voortaan ook op de vrijdagochtend open. Openingsdagen zijn dan: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Alle dagen op de ochtend.


12 februari, Voetbal

We speelden al langer met de gedachte om het voetballen in de pauzes een poosje in de ban te doen.

Het liep door alle groepen heen dat leerkrachten na de pauzes veel tijd moesten besteden aan strubbelingen die verband hielden met het voetbal.

Daarom hebben we het besluit genomen zodat kinderen ook leren dat er nog andere spellen en balspelletjes bestaan die leuk kunnen zijn.

Het was eigenlijk alleen nog maar voetbal wat de klok sloeg.

Het is niet zo dat ze nooit meer mogen voetballen maar het lijkt ons zinvol dit een tijdje aan te houden.

De reden hiervoor is om de kinderen te stimuleren in het bedenken van andere spelletjes en op deze manier ook hun creativiteit te bevorderen.

Als je nu (na een aantal weken) ziet hoe ze in de pauzes met elkaar spelen en het plezier ervan af spat, is dat een lust voor het oog.


12 februari, Koningsspelen

De landelijke officiële datum voor de Koningsspelen is 17 april. Wij hebben overleg gehad met de Lytse Terp en besloten samen deze spelen te houden op vrijdag 24 april. Dat is de dag voor de meivakantie en dan gaan de kinderen alleen de ochtend naar school.


12 februari, Inzameling plastic doppen voor KNGF

Hieronder een leuk filmpje over de inzameling van plasticdoppen voor de geleide honden.

https://www.youtube.com/watch?v=qxYf1JdV89Y


4 februari, Voorstelling

Vandaag een zeer geslaagde voorstelling bij ons op school.

 

Tryater was er met de voorstelling 'Breidzje'


4 februari, Help Pake en Beppe de vakantie door!

18 tm 21 februari  in de Friese Musea

 

 

zie bijlage


26 januari, Trefwoord (levensbeschouwing)

Week 5 t/m 7 (27 januari t/m 14 februari): 

Zorgen 

Inhoud: 

 • Zorgen, verzorgen en verzorgd worden. 
 • Zorgeloosheid en een zorgzame samenleving. 

Bijbel: 

 • Petrus’ schoonmoeder (Lucas 4, 38-41);
 • De centurio (Lucas 7, 1-10); 
 • De barmhartige Samaritaan (Lucas 10, 33-37);
 • Maria en Marta (Lucas 10, 38-42); 
 • De kromme vrouw (Lucas 13, 10-17); 
 • De blinde te Jericho (Lucas 18, 35-43). 

 

Week 8/9 t/m 11 (17 februari t/m 13 maart): 

Ontbreken  

Inhoud: 

 • Ontbreken en missen.
 • Verliezen en opzoeken. 
 • Het feest van het terugvinden. 

Bijbel: 

 • Het verloren muntje, het zoekgeraakte schaap, de weggelopen zoon (Lucas 15).  

21 januari, Geen staking

Onze school doet niet mee met de stakingen op 30 en 31 januari.

Op 30 januari hebben alle kinderen wel vrij in verband met een zorgwerkdag van het team.

Dit stond al aangegeven op de kalender. Vrijdag 31 januari is de school gewoon open.


7 januari, Dit zijn wij. Filmpje en poster

Hierbij een link naar het promotiefilmpje van onze scholen. Verzoek van de bovenschoolse directie om deze link zo veel mogelijk de delen met als doel een groot bereik voor waar onze scholen mee bezig zijn. Ook is een poster gemaakt en deze is ook bijgevoegd.

https://www.dropbox.com/s/bur33f9kzoi9ojy/20191112_CBOFRYSLAN_HQ_V3.mp4?dl=0

 


27 november, Stal op de Wizebeam

Wij hebben op school een stal gebouwd voor OZOSNEL. 

Dan kan hij even uitrusten van al het harde werken.

(Het moet allemaal nog een beetje  wennen voor Sinterklaas zijn nieuwe paard.)

Tot onze grote verbazing was de emmer water vanmorgen al leeg en stonden er 2 grote zakken in de stal.  Spannend!


25 september, kinderboekenweek

 

Volgende week is de start van de kinderboekenweek. We willen hier op school  mee aan de slag  en zullen de kinderboekenweek  openen op donderdag 3 oktober. Het thema van de kinderboekenweer is: Reis je mee? We zullen deze weken tot de herfstvakantie dan ook veel aandacht besteden aan lezen, voorlezen. ook zullen er andere activiteiten rond dit thema plaatsvinden , maar de focus ligt vooral op lezen en leesplezier. 

Op donderdag 3 oktober mogen alle kinderen die dit willen iets meenemen met wielen. We houden 'wieletjes dag'.  Tijdens de buiten momenten kan iedereen dan op skeelers, rolschaatsen, skateboard het plein rond. Of misschien lekker spelen met auto's. We willen wel verzoeken om geen aangedreven skateboards, auto's, e.d. mee te geven. Dit i.v.m. de veiligheid en het evt. kapot gaan van de materialen. 

Koopt u of iemand anders die u kent een boek bij de Bruna tijdens de kinderboekenweek?  We zouden het fijn vinden om de bonnen te mogen ontvangen, daarmee kunnen we namelijk leuke boeken kopen  bij de Bruna.    

We gaan voor veel leesplezier,

Groeten team cbs De Wizebeam. 


13 februari, Inspectiebezoek 11 februari

Afgelopen dinsdag was de inspectie bij ons op school in de persoon van mevrouw drs. Rijskamp. Het betrof een thematisch schoolbezoek met als titel: ‘Ruimte in meesterschap.’ Doel hiervan was om informatie op te halen over de relatie tussen strategisch HRM, werkbeleving en onderwijskwaliteit.

Het accent lag op het reflectiegesprek.

Over het algemeen zien zij een hoge kwaliteit van onderwijs op die scholen waar leraren, schoolleiders en bestuurders gericht zijn op continu verbeteren (Staat van het Onderwijs 2016-2017). Ze zien ook dat hier, vaak op teamniveau, actief gestuurd wordt op kwaliteit en dat dit gekoppeld wordt aan het strategisch HRM-beleid en het financiële beleid. Vaak zijn dit scholen waar leraren met plezier werken en minder last ervaren van een hoge werkdruk. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat strategisch HRM-beleid een van de bepalende factoren is in de werkbeleving.

Daarnaast valt dit onderzoek onder de afspraak om elke basisschool in Nederland tenminste een keer in de vier jaar te bezoeken. 

Het was een prettig en open gesprek waarvan op de website van de inspectie "zoek scholen" komt te staan dat de school bezocht is en welke onderwerpen er besproken zijn.

We kunnen weer vier jaar vooruit.