10 september, Trefwoord (levensbeschouwing)

Week 37 en 38:

Thema: Beloven  

 Doen wat je belooft; commitment en vertrouwen.

Bijbel:

  • Abraham en de belofte van God;
  • In Egypte; Abraham 
  • Lot uit elkaar (Genesis 11 t/m 15).

27 augustus, Kalender schooljaar 2019-2020

Beste ouders en verzorgers,

Hierbij de kalender voor het nieuwe schooljaar. Gedurende het schooljaar komen er weer activiteiten tussendoor waarvan de data nu nog niet bekend zijn. Zodra we die ontvangen vermelden we dat via de wekelijkse update van Mijn School.

Hartelijke groet,

Baukje Elzinga


22 augustus, Gymtijden en info

Beste ouders en verzorgers,

Hierbij het gymrooster voor het komende schooljaar. 

Alle groepen gymmen in het MFA behalve groep 1,2 

Groep 7,8 gaat zelfstandig naar het MFA en komt met de leerkracht terug naar school. 

De kinderen van groep 3 t/m 8 nemen elke keer gymkleding en gymschoenen mee. 

De kinderen van groep 1,2 nemen de eerste keer gymschoenen mee en die blijven vervolgens het hele jaar op school. Wilt u beslist de naam van uw kind in de schoenen zetten? Graag gymschoenen zonder veters voor deze kinderen anders is de juf de hele tijd aan het veter strikken in plaats van gym te geven.

Maandag                    13.15-14.00    gr 3,4                                 

Dinsdag                       08.15-09.00    gr 7,8

Woensdag                   08.15-09.00    gr 7,8  

                                    09.15-10.00    gr 1,2 in speellokaal school                           

                                    10.15-11.00    gr 3,4

                                    11.00-11.45    gr 5,6  

Donderdag                  13.15-14.00    gr 5,6

We hebben er zin in!

Het team van de Wizebeam


26 juni, Afscheidsmusical

Op woensdag 10 juli voert groep 8 de afscheidsmusical op. Anders dan voorgaande jaren zijn er 3 voorstellingen, één meer dan gewoonlijk, zodat iedereen de kans heeft om de musical te bekijken. Per voorstelling kunnen er ongeveer 100 personen in het MFA en met een groep 8 van 18 leerlingen zouden we anders veel mensen (pakes, beppes, andere familieleden en oud-leerlingen) moeten teleurstellen.

's Ochtends voeren we de musical uit voor de school.

Om 14:00 uur is er een extra voorstelling voor familieleden en andere belangstellenden.

's Avonds is er een voorstelling voor genodigden. Alle leerlingen uit groep 8 krijgen voor deze avond 5 toegangskaartjes waarmee ouders en andere familieleden toegang hebben. 

 

Groep 8 heeft er zin in!

 


21 mei, Eindtoetsuitslagen groep 8 de Wizebeam oké!

Er kan vandaag verwarring en onrust onder ouders van groep 8 ontstaan door berichtgeving in de media. Dat is voor onze school echter niet nodig want het toetsadvies van de Centrale Eindtoets is juist en verandert niet. Dit geldt voor al onze leerlingen van groep 8. 

 

Vandaag communiceren de eindtoetsaanbieders van de eindtoetsen Route 8, IEP, DIA en AMN dat een deel van de leerlingen die recent hun eindtoets hebben gemaakt helaas een verkeerd toetsadvies heeft gekregen.

De toetsaanbieders stellen alles in het werk om de ontstane situatie zo snel mogelijk te corrigeren. Deze fout ontstond buiten de toetsaanbieders om door een verkeerde omzetting van toetsresultaten naar toetsadviezen.

Deze situatie is niet van toepassing op de toetsadviezen van leerlingen die de Centrale Eindtoets hebben gemaakt. Uw leerlingen hebben dus een correct toetsadvies gekregen.


17 april, Himmeldei en Meivakantie

Morgen nog naar school voor de Himmeldei, waarbij we ervoor zorgen dat het dorp er weer spic en span komt uit te zien. Al het materiaal wordt door Omrin op school gebracht en de groepen gaan gezamenlijk het dorp in om rommel op te ruimen. Zo zorgen we er met elkaar voor dat de kinderen op een leuke manier bewust worden van hun omgeving.

Vrijdag start de meivakantie die duurt tot en met 5 mei. Op 6 mei starten de lessen weer en ook ons energieproject. Hier hoort u t.z.t. vast meer van van de kinderen.


13 februari, Mobiele telefoons

Op CBS de Wizebeam is het niet toegestaan dat de leerlingen mobiele telefoons meenemen naar school.


17 januari, Preventieve opvoedondersteuning GGD

De GGD heeft een telefonisch spreekuur waar u elke dag terecht kunt met vragen over opvoeding en gedrag. Ouders en ook leerkrachten kunnen hier vragen stellen. Preventieve ondersteuning is een belangrijk middel om de opvoedcompetenties te versterken. Hierdoor kan in veel gevallen ernstiger psychosociale problematiek worden voorkomen. Het spreekuur is van maandag tot en met donderdag van 13.00 -15.00 uur. Op vrijdag van 9.00 - 11.00 uur. Telefoonnummer: 088 - 22 99 444.


5 december, Fout in de Adventskrant

De kerstviering van school begint om 18.30 uur op donderdag 20 december. In de adventskrant stond 19.00 uur. Dit is niet juist. Moet zijn 18.30 zoals op de kalender vermeld was.


31 oktober, Actie Victory4all

Volgende week, de week van 5 november start deze actie op alle scholen van CBO NW Fryslân. De kinderen krijgen in die week hier uitleg en lessen over en mogen nu alvast beginnen met het inzamelen van lege flessen op school om op die manier een mooi bedrag bij elkaar te sparen voor dit goede doel. Wilt u veel lege flessen aan uw kinderen meegeven?