17 april, Fijne Paasdagen

Morgenavond start de Paascyclus met Witte donderdag, daarna volgen Goede vrijdag, Stille zaterdag  met de Paaswake en tenslotte de Paaszondag. Op deze zondag vieren we de opstanding van Jezus. Een heel bijzonder verhaal. Een verhaal van God en mensen. Een verhaal over het goede dat God met ons voor heeft. Het verhaal van positiviteit van hoop van moed van licht van vertrouwen van zoveel waar we geen weet van hebben. Het verhaal dat groter is dan wij kunnen bevatten. Ik wens dat u deze Paasdagen een glimp van dat grote verhaal mag ervaren in uw leven en omgang met elkaar. Hele fijne Paasdagen gewenst namen het team van CBS De Wizebeam.


17 april, 150 jaar Bedankt

Wat hebben we een prachtige dag gehad op 10 april. Wat een fijn feest was het. En wat veel belangstellende mensen die naar de optredens van de kinderen kwamen kijken. Dank daarvoor. We hebben toch maar veel  acrobaten, jongleurs, muzikanten, zangers en zangeressen, dansers, hiphoppers enz. enz. in ons midden. Hier zijn we heel trots op jongens en meiden. Fantastisch gedaan. Fijn om zoveel positiviteit te mogen ervaren. Er zijn heel veel foto's gemaakt die u in het ouderportaal kunt bewonderen. We willen iedereen die op wat voor manier dan ook, heeft meegeholpen om er een mooie dag van te maken, heel hartelijk bedanken voor de hulp. Zonder deze hulp was het was echt niet gelukt om er zo'n mooi feest van te maken. BEDANKT.


17 april, Himmeldei en Meivakantie

Morgen nog naar school voor de Himmeldei, waarbij we ervoor zorgen dat het dorp er weer spic en span komt uit te zien. Al het materiaal wordt door Omrin op school gebracht en de groepen gaan gezamenlijk het dorp in om rommel op te ruimen. Zo zorgen we er met elkaar voor dat de kinderen op een leuke manier bewust worden van hun omgeving.

Vrijdag start de meivakantie die duurt tot en met 5 mei. Op 6 mei starten de lessen weer en ook ons energieproject. Hier hoort u t.z.t. vast meer van van de kinderen.


2 april, Theatervoorstelling op dag Koningsspelen

Op 12 april krijgen alle groepen in het kader van de Himmelwike een voorstelling te zien van Theater Smoar. Dit gebeurt op school in het speellokaal.


28 maart, Afscheidsavond groep 8 verplaatst!

Op de kalender staat het afscheid van groep 8 gepland op 3 juli. Omdat het dan dorpsfeest is en de school ouders en kinderen in de gelegenheid wil stellen om hieraan deel te nemen zouden we het afscheid van groep 8 een dag naar voren halen. Dit lukt ook niet omdat een aantal kinderen dan afscheid van de Plusklas heeft. We zijn met het MFA in overleg voor een nieuwe datum. Zodra die bekend is, melden we dat hier via Mijn school.


27 maart, Feest 10 april 150 jr bestaan school

We hebben op die dag een feestelijk programma waarbij ouders en belangstellenden aanwezig mogen zijn. De kinderen blijven die dag langer op school want 's ochtends moeten ze druk oefenen voor spetterende optredens voor de middag. Het optreden start om 13.00 uur in de tent bij het MFA vervolgens lopen we om ongeveer 14.00 uur met z'n allen naar school. Daar krijgen we eerst wat te eten en te drinken en daarna verzorgen de kinderen weer een spetterend optreden op het schoolplein. Rond 15.15 is dat afgerond en mag iedereen de tentoonstelling in de school bekijken en is er open school voor het hele dorp. Verdere info volgt volgende week en er komen nog posters in het dorp te hangen die door kinderen gemaakt worden. We hopen natuurlijk op veel belangstelling en verklappen alvast dat het een prachtig programma wordt van acrobatiek, muziek en dans. Komt dat zien.


13 februari, Mobiele telefoons

Op CBS de Wizebeam is het niet toegestaan dat de leerlingen mobiele telefoons meenemen naar school.


17 januari, Preventieve opvoedondersteuning GGD

De GGD heeft een telefonisch spreekuur waar u elke dag terecht kunt met vragen over opvoeding en gedrag. Ouders en ook leerkrachten kunnen hier vragen stellen. Preventieve ondersteuning is een belangrijk middel om de opvoedcompetenties te versterken. Hierdoor kan in veel gevallen ernstiger psychosociale problematiek worden voorkomen. Het spreekuur is van maandag tot en met donderdag van 13.00 -15.00 uur. Op vrijdag van 9.00 - 11.00 uur. Telefoonnummer: 088 - 22 99 444.


5 december, Fout in de Adventskrant

De kerstviering van school begint om 18.30 uur op donderdag 20 december. In de adventskrant stond 19.00 uur. Dit is niet juist. Moet zijn 18.30 zoals op de kalender vermeld was.


31 oktober, Actie Victory4all

Volgende week, de week van 5 november start deze actie op alle scholen van CBO NW Fryslân. De kinderen krijgen in die week hier uitleg en lessen over en mogen nu alvast beginnen met het inzamelen van lege flessen op school om op die manier een mooi bedrag bij elkaar te sparen voor dit goede doel. Wilt u veel lege flessen aan uw kinderen meegeven?