CBS De Wizebeam

C.B.S. ”De Wizebeam” is een moderne, open, christelijke basisschool met rond de 100 leerlingen. Op De Wizebeam werken we met zorg, in samenspraak met de ouders, aan de toekomst van elk kind.

Als basisschool willen we een goede basis leggen, zodat de kinderen zich optimaal kunnen blijven ontwikkelen en hun talenten leren ontdekken. De Wizebeam is een basisschool, die open staat voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken. We willen ruimte bieden aan ieder individu en er is respect voor ieders inbreng. Dit komt tot uiting in de omgang met elkaar, de keuze van de leermiddelen en in de sfeer die heerst op school. Elke dag is er een dagopening en een dagsluiting. Enkele malen per week wordt er een Bijbelverhaal verteld. Zo mogelijk wordt een link gelegd naar de actualiteit. We gebruiken de methode Trefwoord. Samen met de ouders willen we in alle bescheidenheid aan de christelijke opdracht werken. De in de Bijbel verwoorde gedachten over God en de naaste liefhebben vormen de grond voor ons handelen in de school. Met/in de plaatselijke kerk houden we eenmaal per jaar een Schoolkerkdienst, waarin de kinderen centraal staan.