Formatie 2019-2020

De teamleden werken niet op eigen houtje, maar besteden veel tijd aan samenwerking en overleg. Jaarlijks wordt aandacht gegeven aan nascholing. De maatschappij verandert voortdurend en dus ook het onderwijs. Nieuwe ontwikkelingen volgen we op gepaste wijze. De leerkrachten zijn alle gekwalificeerd en houden hun expertise en didactische vaardigheden bij d.m.v. overleg, scholing en collegiale consultatie. Door de hele school wordt er les gegeven volgens het DIM model
(directe instructie model).

Veiligheid

De schoolleiding en leraren waarborgen de veiligheid van de school en zijn omgeving voor alle leerlingen en het personeel en gaan respectvol en betrokken met elkaar om. Respectvol met elkaar omgaan verwacht de school ook van alle betrokkenen en mensen die de school komen bezoeken.
De leraren leren leerlingen sociale competenties aan, tonen voorbeeldgedrag en voorkomen pesten, agressie en geweld in elke vorm en treden zo nodig snel en adequaat op.