Formatie 2020-2021

De teamleden werken niet op eigen houtje, maar besteden veel tijd aan samenwerking en overleg. Jaarlijks wordt aandacht gegeven aan nascholing. De maatschappij verandert voortdurend en dus ook het onderwijs. Nieuwe ontwikkelingen volgen we op gepaste wijze. De leerkrachten zijn alle gekwalificeerd en houden hun expertise en didactische vaardigheden bij d.m.v. overleg, scholing en collegiale consultatie. Door de hele school wordt er les gegeven volgens het DIM model
(directe instructie model).

Veiligheid

De schoolleiding en leraren waarborgen de veiligheid van de school en zijn omgeving voor alle leerlingen en het personeel en gaan respectvol en betrokken met elkaar om. Respectvol met elkaar omgaan verwacht de school ook van alle betrokkenen en mensen die de school komen bezoeken.
De leraren leren leerlingen sociale competenties aan, tonen voorbeeldgedrag en voorkomen pesten, agressie en geweld in elke vorm en treden zo nodig snel en adequaat op.

Team 2020-2021

Groep 1A

Juf Tietsje Werkhoven

Groep 1B-2

Juf Aafke de Vries en Juf Afke Dijkstra

Groep 3-4

Juf Joukje van Dijk en Juf Afke Dijkstra

Groep 5-6

Meester Rommert Politiek en Juf Geartsje Stok

Groep 7-8

Juf Tryntsje Hoekstra en Meester Rommert Politiek

Directeur

Sjoerd Sijbesma

I.B.

Ellen Timmerman

OnderwijsassistentJuf Saakje v/d Werff en Juf Jacinta Rooswinkel

Administratie

Tineke Nicolay