Visie, missie
Wat is de missie of visie van de school en hoe draagt de school die uit?Onze Kernwoorden

Vertrouwen en veiligheid

Respect en verantwoordelijkheid

Eigenaarschap, ontwikkeling en groei

Visie:

Op de Wizebeam willen we de kinderen begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling. Bovenstaande kernwoorden zijn hierbij leidend. Een klimaat van vertrouwen en veiligheid vinden we heel belangrijk om elk kind tot groei en ontwikkeling te laten komen en hun talenten te leren ontdekken.

Samen met de ouders willen we met respect en verantwoordelijkheid eraan werken de leerlingen eigenaar te laten worden van hun eigen leerproces. Dit doen we o.a. door middel van het houden van kindgesprekken waarbij elke leerling afzonderlijk, twee maal per jaar een gesprek heeft met de leerkracht over zijn/haar eigen leer/ontwikkelproces.

Hierbij houden we er rekening mee dat ieder kind uniek is en z’n eigen mogelijkheden heeft om tot ontwikkeling en groei te komen. Dit komt tot uiting door onderwijs waarin aandacht is voor afstemming op de mogelijkheden van elk kind, vrijheid, zelfstandigheid en samenwerking.

We werken aan vorming en bewustzijn voor elkaar en de leefomgeving op basis van de Kanjermethode en Trefwoord met aandacht voor verschillende culturen, regels, waarden, normen en vinden samenwerking belangrijk. Ook zorgen we voor het ontwikkelen van een kritische houding en het bijbrengen van noodzakelijke kennis en vaardigheden met gebruik van moderne methoden en middelen.

Missie:

Deze laat zich kort omschrijven als: ”Op De Wizebeam willen we met zorg werken aan de toekomst van elk kind”.

Ons doel is

. dat de kinderen stevig in hun schoenen staan

. met een goed gevoel van eigenwaarde

. zich bewust zijn van hun talenten

. dat ze respectvol en eerlijk met elkaar omgaan

. en op die manier een steentje bij kunnen dragen aan onze maatschappij.

Dat ze bovendien begrijpen hoe de Nederlandse rechtstaat werkt en wat er van hen verwacht wordt om in zo’n rechtstaat goed te kunnen functioneren (Burgerschap).